Kalastusmatkat turvallisuus

Kalastusmatkat ja niiden turvallisuus: Asiakasturvallisuus on Southwest Fishing Toursilla keskeinen asia. Ammattitutkinnon suorittaneena kalastusoppaana minulla on tarvittavat tiedot ja taidot kuljettaa asiakkaita turvallisesti vesillä ja tiedän miten toimia mahdollisessa hätätilanteessa.

Opastetusta kalastusmatkasta sopimisen yhteydessä asiakkaalle lähetetään aina sähköpostitse turvallisuussuunnitelma ja hätätilaohje, jotka löytyvät myös opasveneestä.

southwest fishing tours

Hätätilaohje >> (pdf)
Turvallisuussuunnitelma >> (pdf)