Kundens specialönskemål

Jag strävar till att uppfylla kundens önskemål så gott som möjligt. Kom med önskemål som avviker från mina färdiga paket angående t.ex. personantal, logi eller proviant. Vi kan också pröva på flera olika former av fiske under en och samma tur.