Turvallisuus

Asiakasturvallisuus on Southwest Fishing Toursilla keskeinen asia. southwest fishing toursAmmattitutkinnon suorittaneena kalastusoppaana minulla on tarvittavat tiedot ja taidot kuljettaa asiakkaita turvallisesti vesillä ja tiedän miten toimia mahdollisessa hätätilanteessa.

Opastetusta kalastusmatkasta sopimisen yhteydessä asiakkaalle lähetetään aina sähköpostitse turvallisuussuunnitelma ja hätätilaohje, jotka löytyvät myös opasveneestä.

Hätätilaohje >> (pdf)
Turvallisuussuunnitelma >> (pdf)